​Buďme zodpovední! Usmernenia ohľadne športových podujatí

​Buďme zodpovední! Usmernenia ohľadne športových podujatí

Futbal bez fanúšikov nemá zmysel. Stredajší zápas 3. kola nadstavby medzi Dunajskou Stredou a Slovanom je ukážkovým príkladom toho, že aj fanúšikovia dokážu vybičovať svojich futbalistov k výkonom, ktoré všetci hodnotia ako nadštandardné.

Futbalové štadióny sa opäť zapĺňajú. Od 1. júla platí, že môže byť využitá až 50% kapacita futbalových stánkov. Zápasy konečne dostávajú svoj náboj, hráči na ihrisku opäť pociťujú radosť z hry. Futbal sa hrá pre fanúšikov. Preto aktuálne uvoľnenie opatrení je pre nadšencov futbalu priaznivé. Naďalej však chceme nabádať k zodpovednosti. Buďme, prosím, zodpovední, ohľaduplní a rešpektujme pravidlá, aby sme nemuseli spraviť krok späť. „Sme radi, že fanúšikovia si môžu opäť užívať futbal. V žiadnom prípade však nechceme podceniť prevenciu, chceme byť naďalej zodpovední a rešpektovať pravidlá. Preto sme vytvorili manuál so všetkými dôležitými informáciami, inštruktážne video a aktívne sa snažíme komunikovať všetky informácie voči klubom či fanúšikom,“ hovorí výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.   

Od 6. júla by malo platiť nové usmernenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktoré hovorí o tom, že šachovnicové sedenie by mal nahradiť iný typ sedenia. „Od pondelka 6. júla 2020 sa zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade,“ informuje portál ÚVZ.   

Na žiadosť hlavného hygienika SR Jána Mikasa sa pokúsia kluby Fortuna ligy zaviesť toto pravidlo už na najbližšie kolo počas tohto víkendu. „Hovorili sme so zástupcami klubov, ktoré sú v pozícii organizátorov zápasov počas tohto víkendu a požiadali ich o aplikovanie nového nariadenia. To znamená, že každý druhý rad by mal byť na tribúnach voľný už teraz. V prípade, ak nie, mali by kluby zabezpečiť šachovnicové sedenie fanúšikov na tribúnach. Tak či tak veríme, že ľudia budú zodpovední a že pristúpia k nariadeniam s plnou vážnosťou. Chceme, aby boli štadióny plné, no apelujeme aj na dodržiavanie pravidiel,“ dopĺňa Mertinyák. 


Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:   

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), 
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, 
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • zákaz podávania rúk, 
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť,  umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, od pondelka 6. júla 2020 sa zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, 
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.   

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné: 

 • zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, od pondelka 6. júla 2020 sa zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade
 • obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.

Príklad aplikovania pravidla "každý druhý rad" (foto: ŠK Slovan Bratislava)

Príklad aplikovania pravidla "každý druhý rad" (foto: Spartak Trnava)


Inštruktážne video - čo robiť na štadiónoch Fortuna ligy: