​Fortuna liga prijala opatrenia ohľadom koronavírusu

​Fortuna liga prijala opatrenia ohľadom koronavírusu

Najvyššia slovenská futbalová súťaž Fortuna liga prijala preventívne opatrenia ohľadom šírenia ochorenia COVID-19.

Opatrenia sa týkajú najmä obmedzenia interakcie jednotlivých mužstiev vo forme podávania rúk na stretnutiach Fortuna ligy, obmedzenia skúšok hráčov z rizikových oblastí či rešpektovania hygienických opatrení. „Dôkladne monitorujeme aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu a rešpektujeme nariadenia príslušných orgánov. Prijali sme opatrenia a o ďalších zmenách budeme verejnosť promptne informovať. Máme už informácie o opatreniach zo strany niektorých miest, aktuálne čakáme na závery Ústredného krízového štábu a následne budeme promptne reagovať,“ hovorí prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.   

Zápasy Fortuna ligy by sa mali zatiaľ odohrať zatiaľ v štandardnom režime, avšak hrozí i to, že sa budú hrať bez divákov. „Skutočne záleží aj od príslušných orgánov. Situácia sa môže meniť z minúty na minútu. My budeme rešpektovať nariadenia a poskytneme maximálnu súčinnosť,“ dopĺňa Kozák.   

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom:   

  • V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19 žiadame kluby po konzultácii s manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ o rešpektovanie nasledovných opatrení:   
  • vylúčiť interakciu medzi hráčmi jednotlivých mužstiev a rozhodcami stretnutí vo forme podávania rúk pri nástupe družstiev,       
  • maximálne obmedziť interakciu medzi hráčmi mužstiev vrátane situácií pri oslave gólu, či úspešného jedenástkového zákroku brankára, 
  • maximálne obmedziť interakciu medzi hráčmi a fanúšikmi vo forme priameho kontaktu po stretnutí (selfie fotografie, podávanie rúk, príp. autogramy) 
  • maximálne obmedziť cestovanie hráčov, resp. jednotlivých družstiev vrátane mládežníckych na zápasy, prípadne turnaje do krajín, kde je rozšírený COVID-19, 
  • maximálne obmedziť skúšky hráčov z krajín, kde je rozšírený COVID-19, 
  • zabezpečiť, aby každý z hráčov používal vlastnú plastovú fľašu (označenú svojim číslom) v tréningovom, aj zápasovom procese, 
  • rešpektovanie hygienických opatrení, ktoré Vám boli odoslané od manažéra zdravotnej starostlivosti SFZ, MUDr. Pavla Maloviča.   

Situáciu sledujeme a správu budeme aktualizovať!