Športovci, viete, čo po kariére?

Športovci, viete, čo po kariére?

​Aktivita Klubu ligových kanonierov (KLK) presahuje futbalové prostredie, posledný marcový piatok a sobotu zorganizoval v kúpeľoch Lúčky pri Ružomberku konferenciu pod názvom Interes - Myslieť na budúcnosť sa oplatí.

Zámerom organizátorov, teda kúpele Lúčky, KLK, spoločnosti Sportimax, bolo podporiť celospoločenskú debatu o vytvorení systému starostlivosti pre športovcov. Hosťami konferencie boli úspešní slovenskí reprezentanti a zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, kultúry a športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenského futbalového zväzu, Únie ligových klubov, ktorú zastupoval prezident Ivan Kozák, i samospráv obcí. V diskusnom fóre sa dotkli napríklad často rozoberanej otázky, či zákon o športe vytvára dostatočný priestor pre život športovca po kariére. O svoje osobné skúsenosti z obdobia po ukončení aktívnej činnosti sa podelili krasokorčuliarka Oľga Beständigová, tenistka Martina Suchá, lyžiarka Natália Šubrtová, hokejisti Miroslav Lažo a Peter Podhradský i futbalisti Ľubomír Luhový s Róbertom Semeníkom, právoplatní členovia KLK. Ich príbehy, poznatky, zážitky i skúsenosti o tom, aké to je, začleniť sa do života vo veku, keď rovesníci majú za sebou desaťročie budovania profesnej kariéry, s garanciou pracovného rastu, vytvorenia kontaktov a širšieho záberu z hľadiska pôsobenia v konkrétnej profesii, rozbehli zaujímavú diskusiu. Všetci menovaní bývalí reprezentanti sa zhodli na tom, že každý z nich sa stretol s najhoršou radou pre mladého človeka “Nič nerieš, len trénuj!" 

Dušan Šaradin, tréner úspešnej paralympijskej dvojice Henrieta Farkašová - Natália Šubrtová, práve pri tejto téme poukázal na možný rizikový okamih v živote mladého človeka, keď sa dôraz na športovú kariéru prejaví stratou vlastnej identity a športovec očakáva od svojho manažéra či trénera návod, ako riešiť nečakanú, často osobnú až intímnu životnú situáciu. Pokiaľ nedostal recept, ako z krízového štádia vyjsť, jeho posun na kraj životnej priepasti bol prakticky neodvratný a tragické konce, často nie športových dráh, ale aj životných ciest boli následne podnetom pre úvahy, čo mohlo alebo malo okolie urobiť inak. A lepšie. Jedným z kvalitatívne výrazných riešení by mohli byť zdatní mentálni kouči aj podpora finančnej a sociálnej gramotnosti, ku ktorej už pristupujú v najpopulárnejších športoch. Peter Sepeši, člen výkonného výboru SFZ, zástupca komisie, ktorá pracovala na vytvorení zákona o športe a jeho zavedení do praxe, uviedol, že zamestnanecké vzťahy v športe nepriniesol spomínaný zákon, ako si to nesprávne interpretujú mnohí v širokej verejnosti, ale zákonník práce, ktorý definuje znaky závislej práce. Donedávna sa tento problém vôbec neriešil, lebo od športovcov to štát nevyžadoval. Žaneta Surmajová, generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie na ministerstve školstva, obrátila pozornosť iným smerom: prínosom k duálnej kariére športovca by mohli by už stredné športové školy. Tie by mali pripraviť športovca popri aktívnej činnosti aj na povolanie, v ktorom sa uplatní po kariére.   Konferencia v kúpeľoch Lúčky pod gesciou futbalového Klubu ligových kanonierov otvorila sériu akcií, ktorých obsahom bude prostredníctvom osobných skúseností prezentácia tém zo života športovcov. Nielen spomienky na krásne roky aktívnej kariéry, ale aj spôsob pokračovania života v etape po ukončení činnosti.