Nadácia ÚLK

Nadácia ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV – Naša liga bude na podklade rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS – OVS2 – 2016/037225 vykonávať verejnú zbierku, zapísanú do registra verejných zbierok Ministerstva vnútra SR pod registrovým číslom verejnej zbierky 000 – 2016 – 037225.

Verejná zbierka sa bude vykonávať zbieraním do prenosných pokladničiek. Zbieranie do týchto pokladničiek sa bude uskutočňovať v rámci futbalových zápasoch najvyššej futbalovej súťaže mužov v Slovenskej republike označovanej ako Fortuna liga na futbalových štadiónoch na území Slovenskej republiky, konkrétne v Prešove, v Žiline, v Senici, v Zlatých Moravciach, v Bratislave, v Michalovciach, v Podbrezovej, v Dunajskej Strede, v Ružomberku, v Myjave a v Trnave. Ako vďaka za poskytnutý dobrovoľný peňažný príspevok do prenosnej pokladničky, bude prispievateľ obdarovaný medovníkom.

 

Účelom verejnej zbierky je:

  • ochrana zdravia,
  • rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy,
  • rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc.

 

Verejná zbierka bude vykonávaná v termíne od 03.12.2016 do 11.12.2016 (vrátane). Príjmy z VZ budú vkladané na osobitný účet č. : SK2756000000007831314002 vedený v Prima banke Slovensko, a.s, na tieto účely vytvorený.

 

Predbežná správa