Podmienky používania

Futbalový portál www.fortunaliga.sk a jeho obsah sú chránené copyrightom, autorskými právami a inými formami právnej ochrany duševných vlastníckych práv, ktorých vlastníkom je UFA Sports Slovakia a Únia ligových klubov.

Kopírovanie, distribúcia, publikovanie elektronické alebo neelektronické či iné používanie akýchkoľvek článkov, tlačových správ, fotografií, alebo ich častí nachádzajúcich sa na tomto portáli je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom vyššie uvedených vlastníkov autorských práv.

Portál obsahuje aj hypertextové odkazy na stránky tretích strán, za ktorých obsah alebo správnosť vlastník ani správca portálu nezodpovedajú.

Akékoľvek informácie alebo požiadavky týkajúce sa portálu môžete adresovať na media@futbalulk.sk.